İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

ATAY OSGB İşyerinde çalışanların sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmeleri için, iş yerlerinizde konusunda uzman Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sertifikalı işyeri hekimlerimlerimiz hizmet vermektedirler.

YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARI

-İşverene ve işçilere tavsiyelerde bulunmak, eğitimler vermek, çalışanları sağlık riskleri konusunda bilinçlendirmek

-Çalışma ortamındaki psikolojik riskleri, meslek hastalığına, iş kazasına ve strese neden olan faktörleri en aza indirilmesi konusunda danışmanlık vermek,.

-İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak,

-İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini, sağlık gözetimlerini, yapmak ve işyerinde muhafaza etmek,

-Çalışma ortamındaki psikolojik riskleri, meslek hastalığına, iş kazasına ve strese neden olan faktörleri en aza indirilmesi konusunda danışmanlık vermek,

-Meslek hastalığına yakalanan ve/veya iş kazasına uğrayan çalışanların rehabilitasyonu konusunda danışmanlık hizmetleri vermek

-Gerekli biokimya laboratuvarı tahlilleri, radyolojik kontroller ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların tespitini ve kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak. Koruyucu sağlık önlemleri almak

MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;
a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve (Ek ibare: 10/9/2014-6551/16 md.) on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

İŞYERİ HEKİMİ BULUNDURMAK ZORUNLUDUR

Meslek hastalığının meydana gelmesi, vücut bütünlüğünü bozacak bir iş kazası ve hatta en kötü sonuçlanabilecek olan işçi ölümünün önüne geçilebilmesi için işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmek durumunda kalınmıştır. İşyeri tehlike sınıfına göre 50 den az çalışanı olan işyerlerinde dahi işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Online Katalog İçin Lütfen Tıklayın,