OSGB, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

OSGB, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

OSGB Ortak sağlık ve güvenlik birimi İş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri veren kurumlardır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki verilmiştir. Bu kuruluşlar ve kişiler mevzuatın gerektirdiği ölçüde bilgi ve eğitime hakim olmalıdırlar. İş sağlığı ve güvenliğini oluşturan personeller; iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık çalışanları tarafından oluşturulmaktadır. OSGB hizmeti veren firmalar özel kuruluşlardır.

  • OSGB Ortak sağlık ve güvenlik birimi, 27 Kasım 2010 tarihinde ilgili bakanlık tarafından 4857 sayılı iş kanunu uyarınca İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmenliğinde açıklaması yapılmıştır.

  • Yeni yasal düzenlemelerde ise ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işyerlerine İş sağlığı ve güvenliği hizmetini vermek adına kurulmuş bakanlık tarafından yetki verilmiş ve verdiği hizmetler karşılığında ise fatura kesebilen ticari bir kuruluş olarak tanımlanmıştır.

  • Ayrıca bu yasal düzenlemelerin ilgili maddelerinde yetki ve sorumlulukları detaylandırılarak çalışma şekilleri de belirlenmiştir.

İşyerleri Daha Profesyonel Bir Alana Taşınıyor

OSGB Ortak sağlık ve güvenlik birimi firmaların birçok avantajı da vardır. Örneğin İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli gibi elemanları firma bünyesinde çalıştırma yükümlülüğü olmayacaktır. Bu personellerin tüm sosyal ve güvenlik hakları OSGB Ortak sağlık ve güvenlik birimi sorumluluğunda olacaktır. Ayrıca OSGB ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri tek bir elden yönetilecek böylece de iş sağlığı ve güvenliği kurulunun vereceği kararlar daha pratik olarak uygulanacaktır.